Shell: 70 dollar voor olieprijs actueler dan ooit?

De voorraad van Royal Dutch Shell blijft natuurlijk sterk afhankelijk van de olieprijzen. Een blik op het eerste kwartaal van dit nieuwe boekjaar 2021 heeft dat opnieuw aangetoond. Operationeel was het mogelijk om zwarte cijfers te schrijven met hogere Brent– en WTI– noteringen . Evenals het genereren van veel contanten die kunnen worden gebruikt voor dividenden en bedrijfsherstructureringen.

Een olieprijs van 70 dollar per vat lijkt momenteel actueler dan ooit. Enerzijds met het oog op de huidige offertes. Brent en WTI worden momenteel verhandeld rond respectievelijk $ 68,66 en $ 65,40. Maar verder wordt er momenteel fel gedebatteerd over een olieprijs van 70 dollar per vat. 

70 dollar per vat mogelijk?

Er zijn veel factoren die olievoorraden nu bezighouden, zoals Royal Dutch Shell, evenals Brent- en WTI-koersen. Enerzijds is het het hacken van een pijpleiding in bijvoorbeeld de VS. Het uitvallen van het transport leidt tot knelpunten in de brandstoftoevoer in de VS. Handelaren en investeerders erkennen dit, zoals gebruikelijk, met prijsstijgingen. Schaarste heeft immers invloed op vraag en aanbod, ook al is het maar op korte termijn.

Maar de sterinvesteerder Cathie Wood bracht onlangs een olieprijs van 70 dollar per vat in het spel. Weliswaar met een pessimistisch standpunt. Naar hun mening zullen in de toekomst ook de prijzen van Brent en WTI op een dergelijk niveau worden gemaximeerd. Voor de sterbelegger zijn grondstoffen een inflatoire kans om te investeren. De investeerder heeft dan ook geen vertrouwen in de oliemarkten. En waarschijnlijk ook voor oliemaatschappijen als Royal Dutch Shell en anderen.

Een olieprijs van $ 70 per vat Brent en WTI zou echter ook enige verlichting kunnen brengen. Als de prijzen zich op een dergelijk niveau vestigen, zou dit kunnen spreken voor een aanpassing van de gespannen vraag- en aanbodsituatie. Of een herstel van de economie als geheel. Het belangrijkste is dat een dergelijke prijsmaatregel blijft zodat we kunnen spreken van stabielere marktomstandigheden.

Wat zou dat betekenen voor oliemaatschappijen?

Misschien is de interessantere vraag natuurlijk wat een prijs van $ 70 per vat zou kunnen betekenen voor oliemaatschappijen als Royal Dutch Shell. Simpel gezegd: stabiliteit. Met dergelijke prijzen achter de rug zouden ook in de toekomst hoge winsten en stabiele, vrije kasstromen kunnen worden behaald. Dit zou de herstructurering van de groep, matig groeiende dividenden en misschien meer kunnen financieren.

Hoe waarschijnlijk is een stabiel prijsscenario rond de $ 70 per vat? Een andere vraag. En natuurlijk of het aandeel Royal Dutch Shell aantrekkelijk is. Of die van andere spelers op deze markt.