Royal Dutch Shell: Olieprijs richting de 60 dollar

Het aandeel Royal Dutch Shell kon onlangs weer wat goedmaken. Zo is het aandeel nu weer boven de 16 euro gekomen. Dat is een beduidend hoger niveau dan een paar maanden geleden.  Het is echter met name in de oliemarkt weer stabieler is geworden. Evenals het bieden van een operationeel stabielere set cijfers. In ieder geval op aangepaste basis.

Specifiek, bijvoorbeeld , wordt het vat Brent geciteerd op meer dan US $ 56 per vat, maar wat betekent dat eigenlijk? Laten we dit hieronder vanuit een dwaas perspectief nader toelichten.

Voor Shell en de meeste andere oliemaatschappijen is een olieprijs van US $ 56 een zeer comfortabel niveau om solide te opereren. Bij Royal Dutch Shell was een gemiddeld prijsniveau van 52 dollar historisch genoeg om het toenmalige dividend van 0,47 dollar operationeel te dekken. Op dit moment zou één factor in ieder geval als rem moeten werken de afschrijving. De Brits-Nederlandse groep bevindt zich in een herstructureringsproces, althans in het vierde kwartaal zal dat weer opduiken.

Olieprijs op constant niveau

Positief is echter dat dit prijsniveau zich nu gedurende een bepaalde periode heeft voortgeduurd. Bijna heel januari lag bijvoorbeeld constant boven het prijsniveau van 48 dollar. Met tenminste één korte uitzondering. Als deze trend doorzet, zou de Royal Dutch Shell het waarschijnlijk operationeel mogelijk maken om duidelijke zwarte cijfers te schrijven.

In ieder geval mogelijk in het eerste kwartaal: hier kondigde OPEC + onlangs aan het aanbod verder te verminderen. Dat zou de olieprijs boven de $ 50 per vat Brent kunnen houden. De signalen voor het eerste kwartaal zijn dan ook zeker positief. De belangrijkste vraag is echter: blijft dat zo?

In wezen zijn er op zijn minst enkele risicofactoren waar dwaze investeerders aan moeten denken: de oliemarkt kan volatiel blijven. De OPEC + is het immers niet eens over hoe de oliemarkt moet doorgaan. Het bod kan in de toekomst in ieder geval weer worden verhoogd, temeer daar het kartel voortaan maandelijks wil overleggen.

Andere factoren voor de olieprijs

Andere negatieve factoren die het aanbod zouden kunnen vergroten, zijn ook producenten van schalieolie in de VS. Vanaf een prijsniveau van 50 dollar per vat kunnen de sponsors weer solide opereren. Mochten deze spelers weer actief worden in de markt, dan kan de structuur van vraag en aanbod weer uit de hand lopen. Of beter gezegd, OPEC + voelt zich misschien gedwongen om op een dergelijke stap te reageren.

Het eerste kwartaal ziet er dan ook over het algemeen positief uit. De markt herstelt zich echter pas als de vraag weer significant aantrekt. En kunstmatige tekorten die niet zo groot zijn, zijn nodig om de Brent- en WTI- prijzen te ondersteunen 

Aandelen Royal Dutch Shell

Het moet daarom spannend blijven voor de aandelen van Shell en de oliemarkt als geheel. In ieder geval is er momenteel lucht om operationeel vrij te ademen. Dat zou het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf een solide eerste kwartaal kunnen opleveren. Of misschien meer? We zullen dat zien, gezien de risicofactoren.

Op middellange termijn zal doorslaggevend zijn of de oliemarkt zich aan de vraagzijde herstelt. Dat zou een duurzamere doorbraak kunnen zijn voor Royal Dutch Shell. Tot dan blijft de algemene stemming enigszins gespannen.