Aardgasprijs

Aardgas is een brandbaar, kleurloos en reukloos aardgas. Vanuit chemisch oogpunt bestaat aardgas hoofdzakelijk uit methaan. Bijkomende componenten zijn koolwaterstof, ethaan, propaan, butaan en etheen. Geologisch gezien is het op soortgelijke wijze gevormd als ruwe olie en het komt gewoonlijk samen met ruwe olie voor wanneer het uit ondergrondse afzettingen wordt gewonnen. Miljoenen jaren geleden werd aardgas gevormd uit dode, verzonken mariene micro-organismen (waaronder algen, micro-organismen en plankton) die aan hoge druk en hoge temperaturen werden blootgesteld en door ondoordringbare lagen werden bedekt.

Aardgas werd zo’n 2000 jaar geleden al door de Chinezen gebruikt om zout te winnen. Groot industrieel gebruik begon in 1825 in de Amerikaanse stad Fredonia, waar W. H. Hart een schacht liet afzinken om aardgas te winnen voor de verlichting van een molen en een woonhuis. Hart richtte ook het eerste aardgasbedrijf op, de Fredonia Gas Light Company, in 1858.

Aardgas als energiebron

Aardgas dekt ongeveer een kwart van het wereldenergieverbruik en is daarmee de op twee na belangrijkste energieleverancier, na aardolie (35%) en steenkool (29%). Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor de verwarming van woningen en bedrijfsgebouwen, voor de elektriciteitsvoorziening en als warmte-energie voor industriĆ«le processen. Aardgas wordt ook gebruikt als reactor in chemische processen zoals de synthese van ammoniak (stikstofmeststof), de reductie van ijzererts en de productie van waterstof, en als brandstof voor auto’s.

Aardgas op de beurs

De belangrijkste beurs voor aardgas is de New York Mercantile Exchange (NYMEX), waar de aardgasprijs wordt genoteerd in Amerikaanse dollars per mmBtu (miljoen Britse thermische eenheden). Particuliere beleggers kunnen certificaten overwegen die de ontwikkeling van de aardgasprijs volgen, alsmede aandelen in aardgasbedrijven.