Grondstofprijzen

Grondstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen, zij worden aan de natuur onttrokken en rechtstreeks als grondstof gebruikt of verder verwerkt. De teelt, de winning en de verwerking van grondstoffen vinden vaak plaats in verschillende landen.

De grondstofprijzen op een rij:

 • Aardgasprijs
 • Brent-olie prijs
 • Cacaoprijs
 • EUAprijs
 • Goudprijs
 • Kartoenprijs
 • Koffieprijs
 • Koperprijs
 • Levend vee
 • Mais
 • Mest vee
 • Olieprijs
 • Palladium
 • Slachtvarken
 • Sojaolie
 • Stookolie
 • Suiker
 • Tarwe
 • Zilverprijs

Onder energiegrondstoffen vallen fossiele grondstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Metaalgrondstoffen zijn ijzer, aluminium en staal als product van ijzer. Goud, zilver en platina vormen de klasse van de edele metalen. Deze zijn niet alleen te vinden in de juwelenindustrie, samen met de grondstoffen koper en tin vormen zij een belangrijk bestanddeel van de elektronica-industrie. De grondstof uranium wordt ook gebruikt om kernenergie op te wekken en dient dus als energiegrondstof. Chemische grondstoffen zijn onder meer kalk en zout.

Grondstofprijzen beleggen

In tijden van crisis bleken grondstoffen een alternatieve beleggingscategorie te zijn voor aandelen of obligaties. Goud wordt zelfs een “veilige haven” genoemd. Dit komt omdat het edelmetaal schaars is en niet naar believen kan worden vermeerderd, maar het kan wel dienen als betaalmiddel in vergelijking met papiergeld en munten. Bovendien wordt goud gebruikt in de juwelenindustrie – vooral tijdens het Indiase huwelijksseizoen neemt het goudverbruik toe. India is de grootste koper van goud in de wereld – elk jaar wordt ongeveer 800 ton van de grondstof verkocht en daarmee een kwart van de jaarlijkse wereldproductie. Zilver wordt steeds meer gebruikt in de elektronica-industrie, terwijl platina vooral wordt gebruikt in de auto-industrie voor katalysatoren. Ongeveer 40% van de jaarlijkse aanvoer van de grondstof wordt alleen al hiervoor gebruikt. Ruwe aardolie is de belangrijkste energiebron. Ook de groei van de opkomende landen doet de vraag naar het “zwarte goud” toenemen. De stijging van de vraag op lange termijn wordt echter tenietgedaan door de beperkte natuurlijke reserves aan ruwe olie.

In de wereldhandel zijn grondstoffen goed voor meer dan een derde van alle goederen. De wereldwijde handel verloopt via beurzen voor grondstoffenfutures. De belangrijkste grondstoffenbeurs voor landbouwproducten is de Chicago Mercantile Exchange. Voor ruwe olie en metalen is de New York Mercantile Exchange welbekend. De London Metal Exchange is een ander belangrijk overslagcentrum voor metalen.