Actuele Gasprijs (2022)

De gasprijs in Nederland is opgebouwd uit verschillende componenten: Basistarief, energiebelasting, bijdrage duurzame energieopslag en BTW. Je verbruik wordt berekend in m³ (kubieke meter).

Gemiddelde gasprijs (m3)

€ 2,96 (Augustus 2022)

Gasprijs grafiek (m3)

Gasprijs op de beurs (TTF grafiek)

Basistarief van gas

Een deel van de gasprijs wordt bepaald door de energieleverancier. Dit is het basistarief zoals vermeld in het gascontract. U bent vrij om te kiezen bij welke energieleverancier u gas koopt. In het geval van een vaste prijs (vast tarief) wordt het basistarief gedurende de looptijd van het contract niet aangepast. Met een variabel tarief (variabel tarief) kan de prijs van het ruwe gas tweemaal per jaar door de energieleverancier worden aangepast.

Welke belastingen zijn van toepassing op de gasprijs?

Een groot deel van de gasprijs bestaat uit de energiebelasting. De energiebelasting wordt door de regering vastgesteld en jaarlijks aangepast. Sinds 2013 wordt per m³ gas een heffing betaald voor “duurzame energieopslag” om de ontwikkeling van duurzame energie aan te moedigen. Deze heffing wordt “Opslag Duurzame Energie” (ODE) genoemd. Gas wordt belast met 21% BTW. Dit betekent dat 21% BTW wordt toegevoegd aan het basistarief, de energiebelasting, de ODE en de gasregiotoeslag.

Gastarieven bestaan uit:

 • Leveringstarief
 • Netbeheerkosten
 • Vastrecht
 • Energiebelasting
 • Opslag Duurzame Energie
 • BTW

De BTW is voor gas en stroom per 1 juli verlaagd naar 9 procent!

In het verleden was Nederland verdeeld in verschillende gasregio’s. De aardgas wordt in Nederland gewonnen in de provincie Groningen. De hoogte van de toeslag was dus afhankelijk van de afstand die het gas moet afleggen van Groningen naar de aansluiting. Hoe groter de afstand, hoe hoger de toeslag. Deze toeslag werd “gasregiotoeslag” genoemd en wordt berekend per m³ verbruikt gas, maar dit is niet meer van toepassing.

Waarom is gas momenteel zo duur?

Mike Fulwood van het Oxford Institute for Energy Studies en zijn collega Jack Sharples hebben onderzocht waarom de aankoop van gas momenteel zo duur is. Zij concluderen dat een combinatie van factoren de gasprijs heeft opgedreven. In wezen gaat het om een tekort aan productie enerzijds en een toegenomen vraag anderzijds:

 • De vraag naar gas is sterk gestegen, vooral in Azië. De economie daar heeft zich hersteld na de Corona-crisis. Met name China kocht in de eerste acht maanden van het jaar meer dan 30 procent meer vloeibaar aardgas dan in dezelfde periode van 2019. In het algemeen stroomt aardgas steeds meer naar Azië omdat de gasprijzen daar hoger zijn en de leveranciers dus meer winst maken.
 • De winter van 2020/2021 was relatief koud, waardoor het verbruik op het noordelijk halfrond hoger was dan in de voorgaande jaren. Het gevolg is dat de opslagplaatsen op veel plaatsen leeg zijn en zelfs aan het begin van de winter nog niet weer vol zijn. Veel leveranciers kopen daarom nu grotere hoeveelheden gas in om ze te vullen. Dit leidt tot een verder tekort.
 • De gasproductie in Europa is van januari tot augustus 2021 met 12,5 bcm (miljard kubieke meter) gedaald ten opzichte van 2019. Dit komt deels doordat geplande onderhoudswerkzaamheden aan centrales vanaf de zomer van 2020 zijn uitgesteld tot 2021 vanwege de Corona-situatie.
 • Bovendien is de gasproductie in Nederland sterk gedaald: Nederland heeft de gasproductie aan banden gelegd en stapt volledig uit de gasproductie. De achtergrond hiervan is dat er herhaaldelijk aardbevingen voorkomen in de regio rond Groningen, waar veel gas wordt gewonnen.
 • Europa wordt van gas voorzien via pijpleidingen uit verschillende landen. De scherpste daling kwam uit Rusland. Sommige deskundigen vermoeden dat het Russische Gazprom opzettelijk gas achterhoudt om druk uit te oefenen op de omstreden Nordstream 2-pijpleiding – of om de prijzen hoog te houden door een kunstmatig tekort. Maar het is evenzeer mogelijk, zoals Fulwood en Sharples opmerken, dat Gazprom niet eenvoudigweg over een gasoverschot beschikt dat het naar Europa zou kunnen transporteren boven de contractueel vastgelegde hoeveelheid. Gazprom zou het zeker niet publiekelijk toegeven als het problemen zou hebben om aan de vraag te voldoen terwijl het op volle capaciteit gas produceert, aldus de studie.