Dieselprijs

Dieselbrandstof wordt gebruikt voor de aandrijving van verbrandingsmotoren en bestaat uit verschillende koolwaterstoffen waaraan vaak additieven worden toegevoegd. Dieselolie is qua samenstelling vergelijkbaar met gewone huisbrandolie, maar is minder ontvlambaar en vluchtig dan benzine. Om te voorkomen dat de brandstof bij vrieskou opzwelt en de motor beschadigt, schakelen tankstations vaak over op winterdiesel met een dunner mengsel.