Actuele Dieselprijs in Nederland

Dieselbrandstof wordt gebruikt voor de aandrijving van verbrandingsmotoren en bestaat uit verschillende koolwaterstoffen waaraan vaak additieven worden toegevoegd. Dieselolie is qua samenstelling vergelijkbaar met gewone stookolie, maar is minder ontvlambaar en vluchtig dan benzine. Om te voorkomen dat de brandstof bij vrieskou opzwelt en de motor beschadigt, schakelen tankstations vaak over op winterdiesel met een dunner mengsel.

Actuele Dieselprijs (*Gemiddelde landelijke prijs)

Dieselprijs:

[get_sheet_value location=”Sheet1!C2″]*

Datum: [get_sheet_value location=”Sheet1!A10″]

Hoogste Dieselprijs: 22 Maart 2022 – 2,277 (gemiddelde prijs)

Accijns op Diesel

Maar ook in Nederland is de accijns op diesel in de loop der jaren flink gestegen. Voor een liter diesel geldt een verbruiksbelasting van meer dan 50 cent. In 1993 was dat 27 cent en in 2003 rond de 34 cent.

Op 1 april heeft Nederland een verlaging van de benzineprijs doorgevoerd. De heffingen op benzine zijn dus met 21 procent gedaald. Hierdoor werd benzine ongeveer 17 cent en diesel ongeveer 11 cent goedkoper.

Diesel soorten aan de pomp

  • B7: Diesel is in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar. B7 bevat maximaal 7% biobrandstof
  • B20-B100: Diesel met een aanzienlijk aandeel biodiesel (Blauwe Diesel / B20 / B30 / B50) of bestaande uit 100% biodiesel (Biodiesel / HVO / B100 / Hernieuwbare Diesel) is verkrijgbaar bij ongeveer 50 tankstations