Brandstofprijzen (Benzineprijs, Dieselprijs, LPG-prijs)

Wat zijn de huidige brandstofprijzen voor Benzine, Diesel, Super en LPG? De prijs van een liter benzine kan ik korte tijd ineens sterk stijgen of dalen. De prijs aan de pomp hangt voornamelijk af van de olieprijs en de belastingen die worden geheven maar ook externe factoren kunnen van invloed zijn op de prijs.

Gemiddelde brandstofprijzen in Nederland

EURO 95:

€2,13*

DIESEL:

€1,80*

SUPER:

€2,20*

LPG:

€1,14*

*Gemiddelde brandstofprijzen

Datum: 18-1-2022


Welke factoren beïnvloeden de prijs van benzine?

Aangezien benzine bestaat uit geraffineerde ruwe olie, worden de benzineprijzen ook grotendeels bepaald door de markt voor ruwe olie. De dagelijkse prijzen op de beurzen komen tot stand door het samenspel van vraag en aanbod. Olieproducerende landen zoals Rusland of de VS en OPEC-landen zoals Koeweit, Saudi-Arabië en Iran bieden de ruwe olie aan en de raffinaderijen genereren de vraag

Milieu- en energiebeleidsfactoren bepalen de benzineprijzen, evenals het prijsbeleid van de OPEC. Bovendien oefenen geopolitieke beslissingen en militaire interventies hun invloed uit. Ook speculaties op de beurzen en een sterke dollar kunnen de benzineprijzen de hoogte in jagen. In wezen volgen de benzineprijzen de prijsontwikkeling op de wereldoliemarkt. Daarom is alles wat de prijzen van ruwe olie beïnvloedt, ook relevant voor de brandstofprijzen.

Benzine

Benzine is de meest gebruikte autobrandstof ter wereld. Het bestaat uit verschillende koolwaterstoffen en wordt verkregen door de destillatie en splitsing van ruwe olie. Omdat benzine wordt gemaakt van een niet-hernieuwbare hulpbron, komt er steeds meer kritiek op. Een andere reden voor de kritiek is dat de prijs per liter blijft stijgen. Gewone benzine heeft een octaangetal van 91

Naast gewone benzine is er ook Super en Super Plus. Veel benzinestations hebben de gewone benzine al afgeschaft omdat de prijs van superbenzine en gewone benzine bijna gelijk is.

Super (E5) en Super Plus

Super is de vorige standaard motorbenzine en behoort tot de categorie benzine. Volgens de huidige wetgeving mag het alleen zwavelvrij en ongelood worden verkocht in benzinestations. De verschillende kwaliteiten verschillen zowel in hun samenstelling van koolwaterstoffen als in hun antiklop eigenschappen, d.w.z. dat ze niet ongecontroleerd verbranden door spontane verbranding. Super 95, bijvoorbeeld, heeft een octaangetal van 95 – maar sommige voertuigen hebben een hogere waarde nodig om motorschade door kloppen te voorkomen.

E10

E10 is ook een benzinebrandstof, maar bevat een veel hoger percentage bio-ethanol (10%). De uit suikerriet of suikerbieten verkregen alcohol wordt toegevoegd aan conventionele benzine en moet bijdragen tot een betere ecologische balans van de brandstof. In oudere voertuigen die vóór 2000 zijn gebouwd, kunnen echter ongewenste chemische reacties optreden, zodat E10 niet geschikt is voor elke personenauto.

Diesel

Dieselbrandstof wordt gebruikt voor de aandrijving van verbrandingsmotoren en bestaat uit verschillende koolwaterstoffen waaraan vaak additieven worden toegevoegd. Dieselolie is qua samenstelling vergelijkbaar met gewone huisbrandolie, maar is minder ontvlambaar en vluchtig dan benzine. Om te voorkomen dat de brandstof bij vrieskou opzwelt en de motor beschadigt, schakelen tankstations vaak over op winterdiesel met een dunner mengsel.

LPG

LPG is een afvalproduct van de productie van benzine uit ruwe olie en is een mengsel van propaan en butaan. LPG wordt gewaardeerd als een zuinige en milieuvriendelijke brandstof, omdat de schone verbranding niet alleen de levensduur van de motor verlengt, maar ook minder impact heeft op het milieu. Bovendien kost LPG-brandstof ongeveer de helft van de huidige benzineprijs.