Alles wat je moet weten over ETF’s beleggen

ETF’s worden steeds populairder. Wereldwijd wordt bijna 8 biljoen US dollar belegd in passieve indexfondsen. Geen wonder: indexfondsen zijn transparant en goedkoop. Waar beleggers op moeten letten bij het kopen van ETF’s, waarom het opbouwen van vermogen met een ETF-spaarplan een goed alternatief kan zijn voor een fondsspaarplan en welke beleggingen bijzonder populair zijn onder beleggers.

Wat is een ETF?

Een ETF (exchange traded fund) is een op de beurs verhandeld beleggingsfonds. In tegenstelling tot traditionele fondsen worden de deelnemingsrechten gewoonlijk niet via een beleggingsmaatschappij maar op de beurs verhandeld. Een ander verschil: een ETF wordt niet actief beheerd door een managementteam. In plaats daarvan volgt een ETF gewoonlijk passief een index, bijvoorbeeld de Duitse aandelenindex DAX of zijn Europese tegenhanger, de EuroStoxx 50. ETF’s worden daarom ook wel indexfondsen genoemd, aangezien zij ernaar streven de prestatie van een index 1:1 te volgen.

ETF’s zijn nu beschikbaar voor bijna alle activaklassen: Naast indexfondsen op aandelenmarkten zoals de DAX of de Amerikaanse S&P 500 zijn er ook indexfondsen op grondstoffen, deviezen, obligaties of speciale fondsen op regio’s of beleggingsstrategieën. Aangezien indexfondsen geen portefeuillebeheer vereisen, zijn de kosten voor beleggers gewoonlijk aanzienlijk lager dan voor klassieke fondsen.

Verschil tussen ETF’s en fondsen

Het belangrijkste verschil tussen ETF’s en fondsen is dat fondsen actief worden beheerd en ETF’s passief zijn. Een verklaring voor het feit dat ETF’s goedkoper zijn, is dat er geen fondsbeheerder is. Met reguliere fondsen proberen deze beheerders een hoog rendement te behalen en met hun beleggingsstrategieën beter te presteren dan de markt: In werkelijkheid slagen er echter maar heel weinig. Bijgevolg bieden ETF’s een stabieler rendement op lange termijn, aangezien zij alleen de indexen volgen.

Zijn ETF’s ook geschikt voor beginners?

ETF’s zijn in principe geschikt voor iedereen die bereid is de typische risico’s op de financiële markten te nemen. In tegenstelling tot aandelen, waar het risico verbonden is aan slechts één bedrijf, bieden ETF’s het grote voordeel van diversificatie. Andere voordelen van ETF’s voor beginners liggen voor de hand:

 • Transparant en ongecompliceerd
 • Geen actief fondsbeheer
 • Kosteneffectief
 • Kan op elk moment verhandeld worden
 • Bescherming tegen insolventie

Maar ETF’s zijn ook onderhevig aan prijsschommelingen. Ondanks risicospreiding zijn koersverliezen mogelijk. Bij effecten die niet in euro zijn genoteerd, zijn ook wisselkoersverliezen denkbaar. Zelfs voor beginners kan beleggen in ETF’s dus zinvol zijn. Ze zijn echter alleen geschikt als u zich bewust bent van de risico’s van beleggen op de kapitaalmarkt en deze zelf kunt inschatten.

Wat zijn de voor en nadelen van ETF’s?

Hieronder vindt u enkele voor- en nadelen van ETF’s:

VoordelenNadelen
Lagere kostenratio’sCommissies kunnen het rendement uithollen, afhankelijk van de broker
Diversificatie (vergelijkbaar met beleggingsfondsen)Mogelijkheden om te Investeringen kunnen beperkt zijn
Fiscaal efficiëntSommige ETF’s worden zwaarder belast (bv. ETF’s die edelmetalen bevatten)
Transacties worden uitgevoerd zoals aandelenSommige ETF’s hebben een kleiner volume
Dividendrendement

Het proces is omslachtig, maar ETF’s worden in bijna alle opzichten net zo behandeld als aandelen. In plaats van te beleggen in een specifiek bedrijf of effect, belegt u in een groot aantal bedrijven of effecten die in theorie indexen zoals de National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) of de Dow Jones zullen volgen. ETF’s kunnen ook worden gekoppeld aan indexen voor grondstoffen zoals olie en goud en zelfs valuta’s.

Wat is een accumulerende ETF?

Bij accumulerende ETF’s worden de dividenden niet uitgekeerd aan de belegger, maar automatisch direct herbelegd in dezelfde fonds. Hierdoor stijgt de waarde van de effectenrekening met het bedrag van de uitkering. De herbelegging hoeft niet apart te worden geïnstrueerd, maar vindt automatisch plaats. Accumulerende ETF’s zijn daarom een goede optie voor spaarders die belang hechten aan vermogensopbouw op lange termijn, vooral in combinatie met een ETF-spaarplan.

Bij uitkerende ETF’s daarentegen worden de dividenden uitgekeerd aan de eigenaren van de fondsdeelbewijzen. Dividenduitkeringen worden door de fondsmaatschappijen ofwel eenmaal per jaar, maar soms ook maandelijks of driemaandelijks aan de beleggers uitgekeerd. Beleggers hebben dan de keuze om het rendement te investeren in aandelenindices of andere beleggingsmogelijkheden, of om het geld als extra inkomen te beschouwen.

Wat zijn fysieke ETF’s

Niet alle ETF’s zijn hetzelfde. Zo wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen fysieke en synthetische indexfondsen. Wat betekent dat? In het eerste geval koopt de ETF-emittent daadwerkelijk originele indexaandelen. De aanbieders van synthetische ETF’s daarentegen laten de prestaties van de indexen door een bank garanderen. In dit geval zijn het niet de indexaandelen zelf die worden gedeponeerd, maar meestal andere aandelencertificaten van grote ondernemingen. Het risico van de twee ETF-types is echter even laag.

Een ander onderscheid kan worden gemaakt naargelang de jaarlijkse dividenden op de rekening van de koper worden bijgeschreven of worden herbelegd. Bij zogenaamde uitkerende ETF’s wordt de winst elk jaar uitgekeerd. Herbeleggings-ETF’s schrijven de dividend bij aan het fondsvermogen, d.w.z. herbeleggen het geld automatisch. Dit laatste is bijzonder interessant voor beleggers die in de eerste plaats streven naar vermogensgroei.

Wat zijn de populairste ETF’s

Wat zijn de beste ETF’s? Uit analyse is gebleken dat beleggers die in het verleden 15 jaar lang in een mondiaal georiënteerd aandelenindexfonds hebben belegd, nooit geld hebben verloren. De reden hiervoor is dat een dergelijke ETF het risico van verlies over vele schouders spreidt en zo in evenwicht brengt.

Wwij u daarom aan te beleggen in een ETF dat de wereldwijde aandelenmarkt dekt en op lange termijn dividenden herbelegt. ETF’s die de volgende aandelenindexen volgen, komen in het geding.

 • MSCI World: omvat de 1.600 grootste aandelen uit de gehele wereld
 • MSCI All Countries World: Het bundelt bijna 3.000 aandelen uit de wereld
 • FTSE Developed Index en FTSE All-World: Deze twee indexen zijn ruwweg vergelijkbaar met de twee bovengenoemde MSCI-indexen.

Brokers om ETF’s beleggen?

Als u ETF’s wilt beleggen en ze vervolgens wilt beheren, hoef je niet naar een bankfiliaal te gaan. Open in plaats daarvan een gratis online effectenrekening bij een bank of een broker (effectenhandelaar op internet). Zodra je de rekening hebt geopend en hebt besloten in welke ETF je wenst te beleggen, ben je er bijna.

Aanbevolen ETF-brokers:

 • Brand New Day
 • Binck bank
 • DEGIRO
 • ABN-AMRO
 • ETORO